AIKIDO dla dzieci

Trening dziecięcy składa się z gier, zabaw oraz elementów Aikido mających na celu wszechstronny rozwój dziecka. Poprzez ruch i ćwiczenia, wykonywane pod kontrolą instruktora, zapewnia się ogólny rozwój fizyczny. Głównym elementem Aikido jest stabilna postawa, która umożliwia  błyskawiczną reakcję na atak. Mamy świadomość, że wielogodzinne siedzenie w szkolnych ławkach oraz w domu przed komputerem prowadzi do skrzywień kręgosłupa i garbienia się.

Dobry instruktor Aikido zwraca na takie nieprawidłowości uwagę i koryguje je. Aikido uczy dzieci bezpiecznego i koleżeńskiego przebywania w grupie, czyli przełamuje również nieśmiałość.

Dzieci podchodząc do egzaminów na stopnie kyu mają świadomość swego rozwoju i powiększania swych umiejętności, co zachęca je do dalszych ćwiczeń.