Zajęcia - Cennik

Pierwsze zajęcia GRATIS!!!

Wpisowe 50 zł

Zajęcia: Warzszawa - Wilanów

Wtorek

17.00 dzieci

18.00 dorośli grupa początkująca

19.00 dorośli grupa zaawansowana

Czwartek

17.00 dzieci

18.00 dorośli grupa początkująca

19.00 dorośli grupa zaawansowana

KARNET

1 raz w tygodniu – 100 zł/od osoby

2 razy w tygodniu – 130 zł

3 razy w tygodniu i więcej - 150 zł

Karnet rodzinny 10% zniżki od sumy karnetów za każdego członka rodziny.